Analizatory spalin w walce o czyste powietrze

admin    ,   -    33 Views

Analizatory spalin w walce o czyste powietrze

Analizator spalin to niezwykle przydatne urządzenie, które wykorzystywane jest do analizy poziomu i jakości generowanych spalin. Wszelkiego rodzaju analizatory spalin wykorzystywane są do oceny sprawności działania układu wydechowego samochodów. Dziś urządzenia te znalazły szerokie zastosowanie i są nieocenione, podczas pomiaru ilości i jakości spalin. Dziś analizatory spalin wykorzystywane są głównie w motoryzacji, ale nie tylko, bo znalazły też zastosowanie w grzejnictwie.

Analizator spalin

Analizator spalin to typowe urządzenie, które służy do pomiaru ilości i jakości otrzymywanych produktów spalania. Każdy analizator wyposażony jest w specyficzny czujnik elektrochemiczny, który pozwala na ocenę sprawności spalania, a także ocenia emisję zanieczyszczeń. Podczas analizy spalin największą uwagę przywiązuje się do zawartości takich składników gazowych jak: O2 (tlen), CO (tlenek węgla), NO, NO2, SO2, HC (węglowodór), CO2 (dwutlenek węgla), które obecne są w spalinach pojazdów z silnikiem iskrowym.

Pomiar poziomu spalin

Zasada działania analizatora spalin opiera się na metodzie NDIR-Non-Dispersive Infrared , zaś sam pomiar tlenu (O2) następuje za pomocą czujnika elektrochemicznego. Tego rodzaju pomiary w głównej mierzepozwalają ocenić, czy badane urządzenie (np. samochód), spełnia normy prawne, które dotyczą emisji zanieczyszczeń.

Emisja spalin

Dziś już wiadomo, że to właśnie emisja spalin samochodowych (osobowych i nie tylko), jest główną przyczyną coraz to bardziej pogarszającego się stanu powietrza w naszym kraju. Wiele miast w Polsce wprowadza specjalne limity emisji spalin, co też jest coraz bardziej zauważalne, ponieważ w wielu miejscach dokonuje się okresowych pomiarów ilości spalin uwalnianych podczas działania silników spalinowych. Tego typu działania przyczyniają się do efektywniejszego nadzorowania stanu powietrza. Tu wiec też znalazło zastosowanie różnego rodzaju analizatorów spalin, dzięki którym też w wielu miejscach w naszym kraju wprowadzono specjalne ograniczenia. Wszystkie te działania mają przyczynić się do poprawy stanu powietrza, które w niektórych miejscach wielokrotnie przekraczają dopuszczalne normy, przyczyniając się też do wzrostu zachorowania na różne choroby.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy Pascal s.c.